Evenementen

 

 
 
 

 

Veel kinderen, jongeren en (jong)volwassenen maken een moeilijke periode door in hun leven.

 

Pesterijen – (v)echtscheidingen – verlies aan zelfvertrouwen – de dood van een dierbare – verlies van contact met een ouder – verlies aan veiligheid – verhuis – ziekte of ongeval – geweld en misbruik - …

 

Binnen de muren van het begijnhof bieden wij een plek aan

… waar geen oordeel of taboe rust

… waar je tijd en ruimte krijgt

… waar je taal kunt zoeken voor je pijnlijke binnenwereld

 

Een veilige plek waar je kunt groeien en jezelf kunt zijn.